Általános szerződési feltételek (vásárlási feltételek)

Ezeket a feltételeket Magyarország törvényei szabályozzák.

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Drinksomnia Kft. (szh.: 1106 Budapest, Gyakorló utca 4/I 3/12. Cg.01-09-970741; továbbiakban: Szolgáltató) és az elektronikus szolgáltatást igénybe vevő vásárló (a továbbiakban: Vásárló) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (továbbiakban: Felek)

1. Magunkról

1.1. A webáruházat olyan szolgáltatásokkal és lehetőségekkel igyekeztünk felépíteni, hogy Vásárlóink minél egyszerűbben megtalálhassák, kiválaszthassák és megvásárolhassák a keresett terméket. Az webáruház funkcióit igyekeztünk a felmerülő igényekhez igazítani, és ezen túlmenően próbáljuk megkönnyíteni, segíteni a vásárlást. A legmegfelelőbb termék kiválasztásának elősegítésére igyekszünk Vásárlóinknak a lehető legtöbb információt nyújtani a kiválasztott termékekre vonatkozóan.
1.2. A webáruházat az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”) alapján szolgáltatóként társaságunk működteti.
1.3. Társaságunk Ektv 4.§-ban előírt kötelező adatszolgáltatása a 2. menüpontban található.

2. Tájékoztató adatok

Drinksomnia Kft.
· székhelye: 1106. Bp, Gyakorló utca 4/i 3/12
· telephelye: 1144.  Bp, Kerepesi út 104.
· bejegyezve a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság által a Cg.01 09 174049 cégjegyzékszámon
· adószáma: 24376293-2-42 · pénzforgalmi száma: 10300002-10598945-49020011
· képviselője: Schrott Péter
· elérhetőségek: telefon: +36 70 318 5742 · e-mail: drinksomnia@gmail.com

3. Vásárlóinkról

3.1. Webáruházunkban megtalálható bármely áru vásárlója lehet bármely, szolgáltatásainkat igénybe vevő természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet.
3.2. Vásárlónk (akár regisztrációval, akár regisztráció nélkül vásárol) tudomásul veszi a ”Vásárlási feltételekben” foglaltakat.
3.3. Ha vásárlónk elfelejti jelszavát, kérésére új jelszót bocsátunk rendelkezésére. A jelszó átadásából, illetéktelen személy általi felhasználásából eredő károkért a jelszó tulajdonosát terheli felelősség. A hibás regisztrációs lapok elküldéséből, a személyes adatok pontatlan megadásából keletkező károkért a szolgáltató nem vállal felelősséget.

4. Vásárlás, megrendelés

A webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon. A Felek közötti szerződés a megrendelő adatlap valamennyi kötelezően kitöltendő mezőjének kitöltését és a beírt adatok ellenőrzését követően, a Rendelés jóváhagyása ikonra kattintás megerősítésével jön létre. A felek között ily módon, magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül.

5. Jogi és e-környezet

5.1. Webáruházunkból történő vásárlásokat az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.) továbbá a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999.(II.5.) Korm.rendelet, a fogyasztóvédelemről szóló 1997.évi CLV. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959.évi IV. törvény szabályozza.

6. Árak

6.1. Webáruházunkban feltüntetett valamely szolgáltatásunk kizárólag akkor ingyenes, ha az külön feltüntetésre kerül, ellenkező esetben annak igénybe vételéért minden esetben az ott feltüntetett ellenértéket kell vásárlónknak megfizetni. Társaságunk szabadon élhet az árváltoztatás jogával. Az árváltozások akkor lépnek életbe, amikor a webáruházban online megjelennek. A közölt árak az ÁFA összegét tartalmazzák. Az árak minden esetben a Magyarország törvényes fizetőeszközében kerülnek megállapításra. A közölt árak a házhozszállítás költségeit a [8] pontban ismertetettek szerint tartalmazzák.
6.2. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az vásárló elállhat vásárlási szándékától.

7. Fizetési feltételek

Weboldalunkon jelenleg Bankkártyával, Átutalással, PayPal fizetési móddal és Utánvétellel tudsz rendelni. Kérdéseivel, észrevételeivel forduljon ügyfélszolgálatunkhoz: drinksomnia@gmail.com

8. Házhozszállítás feltételei és díjai

8.1. A házhozszállítás díja a szállítási területen: 400 Ft.
8.2. A szerződésben vállalt határidőn belül történő teljesítésért mindent megteszünk. Ha a szerződést ennek ellenére mégsem tudjuk teljesíteni, mert az áru mégsem áll rendelkezésre, haladéktalanul tájékoztatjuk vásárlónkat, és részére az esetlegesen már megfizetett összeget visszatérítjük.
8.3. Kérjük a csomagot kézbesítéskor a kiszállító előtt szíveskedjék megvizsgálni, és ha sérült, vetessen fel jegyzőkönyvet, s ne vegye át a csomagot, vagy a probléma megoldása érdekében hívja az ügyfélszolgálatot. Reklamációt az esetleges sérülésekről az átvétel után nem áll módunkban elfogadni!

9. Jótállás, Szavatosság, Garancia:

9.1. Webáruházunk kizárólag jó minőségű, hibátlan termékeket forgalmaz. Az egyes termékek forgalmazása mindenben megfelel a hatályos magyar jogi előírásoknak. Az általunk eladott termékekre biztosítjuk a vásárláskor hatályban lévő jogszabályokban előírt szavatosságot és jótállást. A garanciális igényt minden esetben az ügyfélszolgálatnál kell írásban bejelenteni.

10. Árutájékoztató

10.1. A webáruházban minden forgalmazott áru képe és lényeges tulajdonságait feltüntető termékleírása, továbbá – ha van ilyen – az áru használatára vonatkozó speciális utasítás, illetve az áru használatával járó esetleges veszélyekről szóló tájékoztató megtalálható. Vásárlónk megrendelésének visszaigazolásával egyidejűleg írásbeli tájékoztatót is kap a Korm.r. által előírt 2.§-a szerinti kötelező tartalommal.
Az írásbeli tájékoztató tartalmazza a vállalkozás azonosításra alkalmas adatai mellet a kiválasztott termék lényeges jellemzőit, az árát, annak járulékos terheit, esetleges szállítási illetve postaköltségét, továbbá a szállítás és teljesítés feltételeit, tájékoztatást tartalmaz a vállalkozás ajánlati kötöttségének idejéről, illetve a fizetési-, és egyéb szerződési feltételekről, továbbá az elállás jogáról.
10.2. A forgalmazott termékek – ahol ezt a hatályos jogszabályok előírják – magyar nyelvű árutájékoztatóját és használati utasítását az áruhoz mellékeljük. Ha véletlenül nem kapná kézhez az áruval együtt a kötelező használati utasítást, azt azonnal – mielőtt az árut használatba veszi – jelezze ügyfélszolgálatunknál, haladéktalanul pótoljuk.
10.3. Amennyiben a webáruházunkban található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, fogyaszthatóságával kapcsolatban a portálon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, forduljon bizalommal ügyfélszolgálatunkhoz.

11. Felügyeleti szervek:
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság - 1088 Budapest, József krt. 6.
Budapest Főváros Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség - 1052 Budapest, Városház u. 7.
Budapesti Békéltető Testület - 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Bankkártyával előre kiegyenlített megrendeléssel kapcsolatos panasz, reklamáció esetén a megrendelt áru ellenértékének visszafizetése a bankkártyás fizetés szabályai szerint történik.

12. Az e-szerződésről:

12.1. Az e-szerződés megkötésének, illetve magának a szerződésnek a nyelve a magyar.
12.2. A szerződéskötéshez szükséges, egymásra épülő technikai lépéseket a rendszer automatikusan kínálja fel vásárlóinknak. A folyamatot a vásárló a megrendelés elküldéséig bármikor megszakíthatja. A megrendelés elküldését megelőzően vásárlóinknak lehetősége nyílik az általuk bevitt adatokat ellenőrizni és az esetleges adatbeviteli hibákat javítani. Vásárlónk által elküldött megrendelés szerződéskötésre irányuló jognyilatkozatnak minősül. Az e-szerződés akkor jön létre, amikor a megrendelés általunk történő visszaigazolása vásárló partnerünkhöz általa hozzáférhetően megérkezik. Amennyiben ez a megrendelés elküldésétől számított 48 órán belül sem érkezik meg, partnerünk mentesül az ajánlati kötöttség alól.
12.3. A megrendelés és a visszaigazolás útján létrejött e-szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, amit a webáruház iktat és archivál, az utóbb, 3 hónap időtartamon belül hozzáférhető.
12.4. A szerződő felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezése, szerződő felek értékhatártól függően a Budai Központi Kerületi Bíróság, illetve a Pest Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.

Törvényi szabályozás

Adatkezelés: 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) Elállás, termékszavatosság, kellékszavatosság, visszatérítés 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet Jótállás 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet Szerzői jogok 1999. évi LXXVI. törvény A Szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak: 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről; 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről; 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (PTK); 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról; 45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól; 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól